Polityka prywatności

Ochrona prywatności

Dane pozostawione w celu subskrypcji newslettera będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Zasady zachowania poufności na stronie www.przemyslawkutnyj.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Rejestracja

Rejestracja Użytkownika Newslettera odbywa się poprzez wprowadzenie adresu e-mail formularza. Użytkownik ma stały dostęp do panelu administracyjnego, który umożliwia modyfikację i usunięcie danych. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie na potrzeby związane z informowaniem go o nowych szkoleniach, zniżkach czy wpisach na blogu.