9 sierpnia 2016

Szkolenie medialne

Ramowy program szkolenia z wystąpień publicznych  Płynnie i z klasą

Dwa dni

1. Jak zbudować wystąpienie i prezentację, by przekonać skutecznie

– o kompozycji: reguły dobrej budowy komunikatu perswazyjnego; rola dobrego przygotowania

– skuteczne sposoby argumentowania i kontrargumentowania

– co jest ważne na początku, w środku i na końcu każdego wystąpienia

– co sprawia, że zostajemy zapamiętani tak, jak chcemy

– jak utrzymać uwagę słuchaczy i… inne trudne sytuacje

– jak budować swoją wiarygodność

– budowa Q&A

– budowa konspektu prezentacji

– ćwiczenia z kamerą: „setka”, wywiad.

2. Jak mówić, by być słyszanym: ćwiczenia dykcyjne

– rozluźnianie aparatu mowy i mięśni twarzy

– wzmacnianie własnego głosu

– doskonalenie artykulacji

3. Mowa ciała i świadomość siebie jako mówcy

– jak poruszać się po sali

– o czym świadczy postawa otwarta/zamknięta – różnice, wady i zalety

– co moje własne ciało mówi o mnie – jaka jest nasza osobista mowa ciała

– jak zwiększyć moc treści poprzez mowę ciała

– jak mową ciała nie przeszkadzać sobie i innym w odbiorze komunikatu

– ćwiczenia z kamerą

4. Styl, elegancja i poprawność językowa a marka własna

– jakie są najczęstsze błędy językowe: tautologie i pleonazmy, czyli jeśli cofamy się do tyłu, to spróbujmy cofnąć się do przodu

– jaki jest nasz styl: rola osobowości w wypowiedzi

– dobór środków językowych do własnego stylu w kontekście audytorium

– jak budować płynność wypowiedzi

5. Zarządzanie stresem, czyli o nastawieniu i nie tylko

– czym jest stres i jak można go opanować

– skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniem i podczas niego

– ćwiczenie Q&A

– ćwiczenie prezentacji/wystąpień

6. Techniki pamięciowe

– jak obrazy wspomagają pamięć, czyli Tony Buzan i mapy myśli

– obraz to nie wszystko: rzymski pokój jako emocjonalna mapa wspomagająca pamięć

– logika opowieści w służbie pamięci

7. Zasady dobrych prezentacji

– prezentuj skutecznie: główne zasady dot. czcionek, koloru oraz ilości informacji

– co, gdzie, jak i kiedy, czyli jak zaplanować treść i formę, by osiągnąć zamierzony efekt