9 sierpnia 2016

Autoprezentacja

Szkolenie autoprezentacyjne bazuje na szkoleniu z wystąpień publicznych i zawiera rozbudowany moduł poświęcony rozpoznaniu swoich mocnych i słabszych stron. Jest on prowadzony z wykorzystaniem technik coachingowych.

W większym stopniu pracujemy także nad celem autoprezentacji, czyli tym, czy jest ona nakierowana na rozmowę kwalifikacyjną, biznesową czy inną. W każdym przypadku efektem warsztatów jest większa pewność siebie i umiejętność uczciwego komunikowania swoich racji oraz mocnych stron.