Sztuka autoprezentacji: jak zaimponować na pierwszym spotkaniu?

Autoprezentacja

W dzisiejszym dynamicznym świecie umiejętność autoprezentacji stała się kluczowym elementem sukcesu zawodowego. Pierwsze spotkanie to moment, który może zdecydować o rozwoju relacji zawodowych, zdobyciu nowego klienta czy też podjęciu korzystnej współpracy. 

Sztuka autoprezentacji nie ogranicza się jedynie do mówienia o swoich sukcesach, lecz obejmuje także umiejętność efektywnego komunikowania swoich kompetencji, wartości oraz budowania pozytywnego wizerunku. W poniższym artykule przyjrzę się, jakie kluczowe elementy składają się na udaną autoprezentację podczas pierwszego spotkania biznesowego.

1. Przygotowanie: klucz do sukcesu

Sukces w autoprezentacji zaczyna się od solidnego przygotowania. Zanim pojawimy się na nim, warto zgłębić informacje na temat firm, osób, z którymi będzie się rozmawiać, oraz kontekstu spotkania. Znajomość branży, w której działa partner biznesowy, pozwoli na bardziej adekwatne dostosowanie treści autoprezentacji do oczekiwań i potrzeb drugiej strony.

Wszystko to w myśl zasady, która mówi, że należy nie tylko wiedzieć, co powiedzieć, lecz także ile oraz co dokładnie – to zaś zależy zawsze od kontekstu.

2. Pierwsze wrażenie: pierwsze sekundy są bardzo ważne

Pierwsze wrażenie ma potężny wpływ na przebieg spotkania. Odpowiedni strój, uśmiech i pewność siebie to elementy, które mogą zadecydować o pozytywnym odbiorze. 

Staraj się utrzymać kontakt wzrokowy, co jest znakiem pewności siebie, elementarnej otwartości i zaangażowania w rozmowę. Pamiętaj, że komunikacja niewerbalna odgrywa istotną rolę w budowaniu relacji biznesowych.

Kluczowe jest to, aby być spójnym: niech gesty i ogólne zachowanie będzie spójne z tym, co mówimy i jak.

3. Historia sukcesu: opowiedz o sobie w przekonujący sposób

Autoprezentacja to nie tylko wymienianie faktów na temat swojego doświadczenia zawodowego. Opowiedz swoją historię sukcesu w sposób przekonujący i inspirujący. Skoncentruj się na osiągnięciach, wyzwaniach, z którymi się zmierzyłeś, i rezultatach, które osiągnąłeś. Przekonaj swojego rozmówcę, że jesteś osobą, która potrafi przynosić wartość i rozwiązania.

Pomocne mogą być schematy storytellingowe, takie jak piramida Freytaga. Mówię o storytellingu w tym filmie: https://youtu.be/KLIhHZJktKw

Jeśli chcesz ułatwić sobie stworzenie opowieści na swój temat, stwórz autoprezentację, ale w trzeciej osobie, czyli: Ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Tego i Owego, następnie etc. … Potem po prostu zmień trzecią osobę na pierwszą. W trzeciej osobie łatwiej nam spojrzeć na swoje dokonania z dystansem. Sprawdź, czy działa.

4. Komunikacja: skuteczne słowa 

Umiejętność skutecznej komunikacji obejmuje zarówno jasne i zrozumiałe przekazywanie myśli, jak i skuteczną słuchanie. Staraj się mówić z przejrzystością i zwięzłością. Unikaj żargonu, który może być niezrozumiały dla osób spoza danej branży. Jednocześnie bądź gotów do słuchania i reagowania na potrzeby swojego rozmówcy.

Zawsze, kiedy wahasz się, czy użyć danego słowa, bo może być niejasne, znajdź inne, lepsze, bardziej trafne. Pomyśl, czy tak wypowiedziany tekst zrozumiałaby twoja np. ciocia, wujek.

5. Unikalna wartość: Co wyróżnia ciebie?

Podkreślanie swojej unikalnej wartości to kluczowy element autoprezentacji. Zastanów się, co wyróżnia Cię spośród konkurencji. Może to być unikatowa umiejętność, podejście do problemów czy specjalistyczna wiedza. Staraj się w sposób jasny i przekonujący przekazać, dlaczego to właśnie z Tobą warto nawiązać współpracę.

Jak to zrobić? Odpowiedz sobie na cztery pytania: kto (kim jestem?), co (co robię), jak (to robię), po co? (czyli jakie dajesz korzyści) – to ostatnie jest kluczowe. Jak to wygląda u mnie: Nazywam się Przemysław Kutnyj. Prowadzę szkolenia z wystąpień publicznych i prezentacji poprzez szkolenia indywidualne i grupowe. Dzięki temu moi klienci mają więcej pewności siebie.

Tylko tyle i aż tyle – ale wystarczy to na potrzeby elewator pitcha, czyli krótkiej autoprezentacji. Jestem ją gotów powiedzieć zawsze i wszędzie, co daje mi pewność siebie. 

6. Zadawanie pytań: aktywny udział w rozmowie

Aktywny udział w rozmowie to kluczowa umiejętność autoprezentacji. Zadawanie pytań świadczy o zainteresowaniu i zaangażowaniu w spotkanie. Spróbuj dowiedzieć się więcej o potrzebach i oczekiwaniach drugiej strony. To umożliwi dostosowanie swojej autoprezentacji do konkretnych potrzeb rozmówcy.

Pytania zamknięte pozwolą uzyskać szybką sondę (Czy są Państwo otwarci na…?). Pytania otwarte pozwolą pogłębić temat i uzyskać szerszą informację (Jak Państwo widzą …?).

7. Follow-up: podtrzymywanie relacji po spotkaniu

Po udanym pierwszym spotkaniu nie zapomnij o follow-upie. Wysłanie krótkiego maila podziękowania za spotkanie czy przesłanie dodatkowych informacji może umocnić pozytywne wrażenie. Budowanie relacji to proces, który wymaga czasu, więc nie zapomnij o podtrzymywaniu kontaktu w miarę możliwości.

Nie zwlekajmy z tym jednak i odpisujmy najpóźniej dzień po.

Sztuka autoprezentacji na pierwszym spotkaniu biznesowym to umiejętność, która może przynieść wymierne korzyści w rozwoju kariery zawodowej. Przygotowanie, pierwsze wrażenie, skuteczna komunikacja i aktywny udział w rozmowie to kluczowe elementy, które warto wziąć pod uwagę, starając się zaimponować potencjalnym partnerom biznesowym czy jakimkolwiek innym. Pamiętaj, że każde spotkanie to szansa na budowanie trwałych relacji i zdobywanie nowych możliwości zawodowych.

Nigdy nie wiesz, kiedy spotkacie się w przyszłości. Kiedyś zdobyłem pracę tylko dlatego, że pierwszą rozmowę odbyłem… pięć lat wcześniej. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nie tylko o autoprezentacji, ale także o tym, co po niej, zapraszam na szkolenie TU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *