24 kwietnia 2019

Regulamin szkoleń otwartych

:

I Potwierdzenie udziału w Szkoleniu

1. Przesłanie Formularza zgłoszenia elektronicznego traktowane jest jako formalna akceptacja warunków udziału szkoleniu.
2. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu następuje po zaksięgowaniu na koncie ON TIME PR wpłaty w wysokości: 1100 zł brutto zł. Opłaty należy dokonać na numer konta zamieszczony w zgłoszeniu.

II Warunki uczestnictwa i ukończenia Szkolenia

1.Maksymalna liczba uczestników biorących udział w Szkoleniu to 8 osób.
2. Szkolenie odbędzie się 25 i 26 maja 2019 r., w godz. 9.00-17.00.
3. Miejsce (adres) szkolenia zostanie wybrane najpóźniej do połowy miesiąca, w którym odbywa się szkolenie, i Uczestnicy zostaną o nim poinformowani.

III Rezygnacja z uczestnictwa w programie

1. Odwołanie uczestnictwa w programie następuje na podstawie informacji przesłanej na adres kontakt@przemyslawkutnyj.pl najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
2. W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 7 dni Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
3. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu niezgromadzenia odpowiedniej liczby uczestników, dokonane wpłaty zostają zwrócone Uczestnikom najpóźniej do dwóch dni po przesłaniu informacji o odwołaniu.

IV. Gromadzenie i przetwarzanie danych
Dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby kontaktu dotyczącego tego szkolenia.