Regulamin szkoleń otwartych

I Potwierdzenie udziału w Szkoleniu

1. Przesłanie Formularza zgłoszenia elektronicznego lub zakup biletu przez inną platformę, jak np. Evenea.pl, traktowane jest jako formalna akceptacja warunków udziału szkoleniu.
2. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu następuje po zaksięgowaniu na koncie firmy DOBRA MOWA Przemysław Kutnyj wpłaty w wysokości określonej na stronie szkolenia lub w ofercie specjalnej zaproponowanej mailowo. Opłaty należy dokonać na numer konta zamieszczony w zgłoszeniu lub poprzez serwis jak np. Evenea.

II Warunki uczestnictwa i ukończenia Szkolenia

1.Maksymalna liczba uczestników biorących udział w Szkoleniu jest każdorazowo określona na stronie szkolenia lub w osobnej koresponencji.
2. Szkolenie odbędzie się w terminie określonym na stronie szkolenia, w godz. 9.00-17.00.
3. Miejsce (adres) szkolenia zostanie wybrane najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem, w którym odbywa się szkolenie, i Uczestnicy zostaną o nim poinformowani.

III Rezygnacja z uczestnictwa w programie

1. Odwołanie uczestnictwa w programie następuje na podstawie informacji przesłanej na adres kontakt@przemyslawkutnyj.pl najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
2. W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 7 dni Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
3. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu niezgromadzenia odpowiedniej liczby uczestników, dokonane wpłaty zostają zwrócone Uczestnikom najpóźniej do dwóch dni po przesłaniu informacji o odwołaniu.

IV. Gromadzenie i przetwarzanie danych
Dane osobowe są gromadzone na potrzeby kontaktu dotyczącego tego szkolenia. W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane mogą zostać wykorzystane w celu zaproponowania innych usług firmy DOBRA MOWA Przemysław Kutnyj.