9 sierpnia 2016

Wystąpienia publiczne płynnie i z klasą

Ramowy program szkolenia z wystąpień publicznych Płynnie i z klasą

Dwa dni (szkolenie także jednodniowe)

 

Dzień 1

1.  Jak zbudować wystąpienie, by przekonać treścią

– o kompozycji: reguły dobrej budowy komunikatu perswazyjnego; rola dobrego przygotowania

– skuteczne sposoby argumentowania i kontrargumentowania (argumenty rzeczowe, emocjonalne, logiczne)

– co jest ważne na początku, w środku i na końcu każdego wystąpienia

– co sprawia, że zostajemy zapamiętani tak, jak chcemy

– jak utrzymać uwagę słuchaczy i… inne trudne sytuacje

– jak budować swoją wiarygodność, czyli o etosie

2. Elokwencja i poprawność językowa

– jakie są najczęstsze błędy językowe: tautologie i pleonazmy, czyli jeśli cofamy się do tyłu, to spróbujmy cofnąć się do przodu

– jaki jest nasz styl: rola osobowości w wypowiedzi

– dobór środków językowych do własnego stylu w kontekście audytorium

– jak budować płynność wypowiedzi

3. Jak mówić, by być słyszanym: ćwiczenia dykcyjne

– rozluźnianie aparatu mowy i mięśni twarzy

– wzmacnianie własnego głosu, by wydobyć emocje

– doskonalenie artykulacji

 

Dzień 2

4. Mowa ciała i świadomość siebie jako mówcy

– jak poruszać się po sali

– o czym świadczy postawa otwarta/zamknięta – różnice, wady i zalety

– co moje własne ciało mówi o mnie – jaka jest nasza osobista mowa ciała

– jak zwiększyć moc treści poprzez mowę ciała

– jak mową ciała nie przeszkadzać sobie i innym w odbiorze komunikatu

– emocje w mowie ciała

5. Zarządzanie stresem, czyli o nastawieniu i nie tylko

– czym jest stres i jak można go opanować

– skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniem i podczas niego

6. Techniki pamięciowe

– jak obrazy wspomagają pamięć, czyli Tony Buzan i mapy myśli

– obraz to nie wszystko: rzymski pokój jako emocjonalna mapa wspomagająca pamięć

– logika opowieści w służbie pamięci

7.  Zasady dobrych prezentacji

– prezentuj skutecznie: główne zasady dot. czcionek, koloru oraz ilości informacji

– co, gdzie, jak i kiedy, czyli jak zaplanować treść i formę, by osiągnąć zamierzony efekt

Każdego dnia przede wszystkim ćwiczymy wystąpienia, wzbogacając je o wiedzę zdobywaną dzięki poszczególnym modułom.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia szkolenia przewidziana jest godzinna przerwa na posiłek. Każdy moduł jest dostosowany do potrzeb klienta na podstawie wcześniejszego audytu.

 

Cel główny:

– podniesienie kompetencji komunikacyjnych w obszarze wystąpień publicznych oraz prezentacji

Cele szczegółowe:

– poznanie zasad skutecznej budowy komunikatu perswazyjnego

– zdobycie wiedzy na temat efektywnej mowy ciała

– poznanie technik poprawiających dykcję i emisję głosu

– udoskonalenie własnej polszczyzny

– poznanie technik antystresowych oraz pamięciowych

– poznanie zasad budowy kreatywnych i efektywnych prezentacji

 

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

– zbudować wystąpienie publiczne lub prezentację z uwzględnieniem potrzeb audytorium i własnych możliwości

– posługiwać się własną mową ciała tak, by wspierała przekaz merytoryczny

– przedstawić wystąpienie głośno i wyraźnie, z naciskiem na właściwą intonację oraz rytm wypowiedzi

– zniwelować stres przed wystąpieniem, jak i podczas niego

– dobrać środki językowe oraz posłużyć się poprawną i elegancką polszczyzną

 

Główne korzyści:

– większa pewność siebie i wiarygodność

– ład i skład w wypowiedziach

– zdecydowanie wyższa płynność wypowiedzi i wzmocnienie elokwencji

– wyższe umiejętności przekonywania innych

– wyższa efektywność osobista i zawodowa